Wanted

           ผลงานแจ้งเกิดของเออิจิโระ โอดะ เจ้าของผลงาน ” One Piece” ที่คุณๆ ติดใจมาแล้วในนิตยสาร C-Kids

ผู้แต่ง : Eiichiro Oda

ผู้วาด : Eiichiro Oda

Original Name : Wanted

Original Publisher Japan » Shueisha

ISBN :

รูปเล่ม : Green Read (GR)

หน้าสี : ไม่มี

103702dn7z8z53852l233o