SOUL2 แฝดสองภพ

                กฤษณะ นักเรียนหนุ่มที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเพอร์เฟ็กต์ แล้วชะตาของเขาต้องพลิพผันเมื่อเขาได้พบกับสาวน้อยจากแดนลับแล

ที่ทำให้เขาต้องตกกระไดพลอยโจนตามหาเมืองในตำนานเพื่อคืนทุกอย่างในชีวิตวัยทีนให้กลับมาเหมือนเดิม

จำนวน 3 เล่มจบ

ผู้วาด ณัฐพล อยู่วิทยา

ผู้แต่ง ณัฐพล อยู่วิทยา

รูปเล่ม ปกติ

หน้าสี ไม่มี

Soul2-1 466-600Soul2 2 425-6001644607_420556874673577_145