RETURNED GUNGNIR คืนหอกเทพศัสตรา

[columns ]
[column size=”1/2″]

Cover Returned Gungnir 1

[/column]

[column size=”1/2″]

เรื่อง/ภาพ becassine

ซิกรูนสาวชาวไร่ที่ได้หอกศักดิ์สิทธ์ของมหาเทพโอดินโดยบังเอญ..จึงต้องจับพลัดจับผลูรับภาระกิจสุดป่วนอันยิใหญ่ยิ่ง…นำหอกไปคืนพร้อมกับเทพวีดาห์และเหล่าผองเพื่อน…

ตอนที่ 1 ชาวไร่กับหอกกุงกุนีร์

ตอนที่ 2 เพื่อนร่วมทาง

ตอนที่ 3 คนขี้โกงกับหอกกุงกุนีร์

ตอนที่ 4 ศึกดวลกระทะเหล็ก 

ตอนที่ 5 นักรบกับหอกกุงกุงนีร์ 

ตอนที่ 6 แล้วพบกันใหม่

ตอนที่ 7 วัลคีรี่กับหอกกุงกุนีร์

ตอนที่ 8 ศึกชิงนาย

ตอนที่ 9 ช็อปปิ้งกับหอกกุงกุนีร์ 

ตอนที่10 อรุณไร้แสง 

ตอนที่11 สมาชิกใหม่กับหอกกุงกุนีร์  

ตอนที่12 DREAM  

ตอนที่13 มิดเดิลกับหอกกุกุนีร์ 

ตอนที่14 : REAL TIME 

ตอนที่15 : แองเจล่ากับหอกกุงกุนีร์

ตอนที่16: แล้วเธอก็กลับมา   NEW!

[/column]
[/columns]