Out Break Company

ทะเลป่าเชิงภูเขาไฟฟูจิเชื่อต่ออยู่กับโลกต่างมิติ! คาโน ชินอิจิ ฮิคิโคโมริ ผู้มีแต่ความรู้ด้านโอตาคุที่เพรียบพร้อมได้ถูกเลือกมาเพื่อส่งออก “วัฒนธรรมโอตาคุ”

ไปยังโลกนั้น เขาจึงต้องสู้เพื่อส่งออก “ความโมเอะ” ไปพร้อมกับเมดฮาล์ฟเอล์ฟ มิวเชล!

ผู้แต่ง : Ichiro Sakaki

ผู้วาด :  Kiri Kajiya

Original Name : Out Break Company

Original Publisher Japan » Kodansha

ISBN : 9786163691897

รูปเล่ม : ปกติ

หน้าสี : มี

จำนวน 4 เล่มจบ

[columns ]
[column size=”1/2″]

Cover-Outbreak-Company-1

[/column]
[column size=”1/2″]

          ทะเลป่าเชิงภูเขาไฟฟูจิเชื่อต่ออยู่กับโลกต่างมิติ! คาโน ชินอิจิ ฮิคิโคโมริ ผู้มีแต่ความรู้ด้านโอตาคุที่เพรียบพร้อมได้ถูกเลือกมาเพื่อส่งออก “วัฒนธรรมโอตาคุ” ไปยังโลกนั้น เขาจึงต้องสู้เพื่อส่งออก “ความโมเอะ” ไปพร้อมกับเมดฮาล์ฟเอล์ฟ มิวเชล!

สั่งซื้อ Out Break Company เล่ม 1 > คลิก  [/column][/columns]

[columns ]
[column size=”1/2″]

Cover-Outbreak-Company-2

[/column]
[column size=”1/2″]

          คาโน่ ชินอิจิ ผู้ได้รับหน้าที่ให้ส่งออก “วัฒนธรรมโอตาคุ” ไปยังโลกต่างมิติ วันคืนที่ถูกขนาบโดยเมดชาวฮาล์ฟเอลฟ์ มิวเซลและองค์จักรพรรดิเพทราลก้าซึ่งดูอย่างไรก็เป็นเด็กผู้หญิงยังคงดำเนินต่อไป แล้วโรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อก้าวข้ามกำแพงภาษาก็ถูกใครบางคนโจมตี!!

สั่งซื้อ Out Break Company เล่ม 2 > คลิก [/column][/columns]

[columns ]
[column size=”1/2″]

Cover-Outbreak-Company-3

[/column]
[column size=”1/2″]

         คาโน่ ชินอิจิ ผู้ได้รับหน้าที่ให้ส่งออก “วัฒนธรรมโอตาคุ” ไปยังโลกต่างมิติ พอนึกว่าทำผลงานได้อย่างราบรื่นไปพร้อมกับเมด มิวเซลและเด็กหญิงองค์จักรพรรดิเพทราลก้าได้ไม่ทันไร
ก็มีสายลับหูสัตว์โผล่มา!!

สั่งซื้อ Out Break Company เล่ม 3 > คลิก [/column][/columns]

[columns ]
[column size=”1/2″]

011692-cover

[/column]
[column size=”1/2″]

         คาโนะ ชินอิจิ ได้รับหน้าที่ส่งออก “วัฒนธรรมโอตาคุ” ไปยังโลกต่างมิติ เขาได้ไปพักร้อนในชุดว่ายน้ำบ้าง ถ่ายทำภาพยนตร์บ้างกับเมด มิวเซลและองค์ตักรพรรดิผู้มีรูปร่างหน้าตาเป็นเด็กผู้หญิง เพทราลก้า! แต่เวลาที่จะต้องแยกจากใกล้เข้ามาแล้ว….!?

สั่งซื้อ Out Break Company เล่ม 4 > คลิก [/column][/columns]