K-on Highschool

             หลังจากที่พวกยุยหรือชมรมเคองรุ่นแรกจบการศึกษาไป อาซึสะสมาชิกคนสุดท้ายที่ยังเรียนไม่จบ ไม่อยากให้ชมรมต้องยุบไปทั้งๆแบบนี้ เธอจึงพยายามรวบรวมสมาชิกชมรม
เพื่อตั้งวงดนตรีของชมรมนี้อีกครั้ง แต่มีรึที่ชมรมนี้จะมีคนปกติๆมาเข้าชมรม… 
พบกับชมรมเคองรุ่นใหม่ และเรื่องราวชวนหัวได้ในเล่ม

ผู้แต่ง : Kakifly

ผู้วาด : Kakifly

Original Name : K-on Highschool

Original Publisher Japan » Houbunsha

ISBN : 9786162990397

รูปเล่ม : ปกติ

หน้าสี : มี

135748mkddd45gok4itn2y

สั่งซื้อ K-on Highschool > คลิก