Jone โจน

โจน เด็กหนุ่มนักโกงพนัน ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขท่ามกลางเมืองที่แสนวุ่นวาย แต่ชีวิตเขาต้องเปลี่ยนไปเมื่อเขาพบกับเจ้าหญิงลัดดาวที่หนีออกจากวังเพื่อตามหาผู้กล้าและดาบศักดิ์สิทธิ์

จำนวน 9 เล่มจบ

ผู้วาด One Devil

ผู้แต่ง One Devil

รูปเล่ม ปกติ

หน้าสี ไม่มี

Jone 1 415-600Jone 2 415-600163223lkbk0utvhoopct4p

5555555555555555555555555554555