I”S ไอส์

      การ์ตูนสุดคลาสสิค ในรูปแบบใหม่ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดสำหรับนักสะสม! 12 เล่มจบ พร้อมหน้า 4 สี ตรงตามต้นฉบับญี่ปุ่น

ผู้แต่ง : MOSAKAZU KATSURA

ผู้วาด : MOSAKAZU KATSURA

Original Name : I”s

Original Publisher Japan » Shueisha

ISBN : 9786160113156

รูปเล่ม : Green Read (GR)

หน้าสี : Bigbook

จำนวน 12 เล่มจบ

สั่งซื้อแพ็คชุด I”S ไอส์ > คลิก

111

สั่งซื้อ I”S ไอส์ เล่ม 1 > คลิก

222

สั่งซื้อ I”S ไอส์ เล่ม 2 > คลิก

333

สั่งซื้อ I”S ไอส์ เล่ม 3 > คลิก

444

สั่งซื้อ I”S ไอส์ เล่ม 4 > คลิก

555

สั่งซื้อ I”S ไอส์ เล่ม 5 > คลิก

000003-cover

สั่งซื้อ I”S ไอส์ เล่ม 6 > คลิก

000004-cover

สั่งซื้อ I”S ไอส์ เล่ม 7 > คลิก

001006-cover

สั่งซื้อ I”S ไอส์ เล่ม 8 > คลิก

000005-cover

สั่งซื้อ I”S ไอส์ เล่ม 9 > คลิก

001000-cover

สั่งซื้อ I”S ไอส์ เล่ม 10 > คลิก

001001-cover

สั่งซื้อ I”S ไอส์ เล่ม 11 > คลิก

005329-cover

สั่งซื้อ I”S ไอส์ เล่ม 12 > คลิก