Guyver อมนุษย์เกราะชีวะ

Guyver อมนุษย์เกราะชีวะ

# ข้อมูลหนังสือ #

  • ผู้แต่ง : YOSHIKI TAKAYA
  • ผู้วาด : YOSHIKI TAKAYA
  • Original Name : GUYVER THE BIOBOOSTED ARMOR
  • Original Publisher Japan » KADOKAWA
  • ISBN : 9786163697356
  • รูปเล่ม : ปกติ
  • หน้าสี : ไม่มี

กล่าวกันว่ามนุษย์เฝ้าหาคำตอบที่ว่า “มนุษย์เราเกิดมาเพื่อเหตุผลใด” แท้จริงแล้วหากมีใครบางคนที่เป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อันชั่วร้ายโลกใบนี้จะเป็นอย่างไร…? ฟุคามาจิ โช เด็กหนุ่มมัธยมซึ่งบังเอิญเก็บชิ้นส่วนลึกลับในวันหนึ่งและแล้วเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่คาดฝันได้เริ่มต้นขึ้น…

Guyver อมนุษย์เกราะชีวะ เล่ม 31