Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน

# ข้อมูลหนังสือ #

  • Original Story : GDH
  • สตอรี่บอร์ด : วาวี พรสิริภักดี
  • ภายโดย : รัฐธิกา ระพิสุวรรณ

บนโลกใบนี้ คงมีชายหญิงอีกหลายคู่ที่กำลังไต่อยู่บนตะเข็บชายแดนแห่งความสัมพันธ์ของความเป็น “เพื่อน” กับ “แฟน” ซึ่งพื้นที่เล็กๆ ริมชายแดนตรงนี้มีชื่อเรียกแบบสากลว่า “FRIEND ZONE” หรือเขตแดนพิเศษของคนที่อยู่ในสภาพ…กลับตัวไปเป็นเพื่อนก็ไม่ได้ ให้ไปเป็นแฟนก็ไปไม่ถึง