Demon Sacred พันธสัญญาแห่งปีศาจ

ชิโนบุเผชิญหน้ากับเฮลมูลเพื่อที่จะได้รู้ว่า

เฮลมูลคือเดมอนจริงหรือไม่! แต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ ในตอนนั้นเองจู่ๆมังกรแดงก็ปรากฎตัวขึ้นใน SMIC และทำให้มิกะอัตรธานหายไป!! ในขณะเดียวกัน K2 ก็จับความต้องการของโมนะได้ว่าอยากช่วยรินะที่ถูกคุมตัวไว้ จึงแอบเข้าไปใน SMIC ตามลำพัง และสิ่งที่เขาพบก็คือ!?

ผู้แต่ง : NATSUMI ITSUKI

ผู้วาด : NATSUMI ITSUKI

Original Name : Demon Seiten

Original Publisher Japan » HAKUSENSHA

ISBN : 9786160102808

รูปเล่ม : ปกติ

หน้าสี : ไม่มี

จำนวน 11 เล่มจบ

[columns ]
[column size=”1/2″]

9

[/column]
[column size=”1/2″]

เมื่อได้รับคำบอกรักจากใจของยูที่เป็นดวงจิตศักดิ์สิทธิ์ ชูก็ได้พบกับความตายอันปีติและสลายร่างไป! เหตุการณ์นั้นทำให้โมนะต้องมาทบทวนถึงการใช้ชีวิตอยู่กับ K2 และเกิดความโกลาหลขึ้นกับเหล่าดีวา ในขณะเดียวกัน ชิโนบุก็เผชิญหน้ากับเฮลมูทเพื่อให้ได้รู้ความจริง
และเคโตะที่กำลังทุกข์ใจกับการถูก SMIC หลอกใชเเป็นเครื่องมือก็…!?

[/column][/columns]

[columns ]
[column size=”1/2″]

10

[/column]
[column size=”1/2″]

ชิโนบุเผชิญหน้ากับเฮลมูลเพื่อที่จะได้รู้ว่า เฮลมูลคือเดมอนจริงหรือไม่! แต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ ในตอนนั้นเองจู่ๆมังกรแดงก็ปรากฎตัวขึ้นใน SMIC และทำให้มิกะอัตรธานหายไป!! ในขณะเดียวกัน K2 ก็จับความต้องการของโมนะได้ว่าอยากช่วยรินะที่ถูกคุมตัวไว้ จึงแอบเข้าไปใน SMIC ตามลำพัง และสิ่งที่เขาพบก็คือ!?

[/column][/columns]

[columns ]
[column size=”1/2″]

[/column]
[column size=”1/2″]

ตัวจริงของมังกรแดงปรากฎแล้ว! โมนะมุ่งหน้าไปที่ SMIC เพื่อช่วย K2 กับรินะ และได้พบตัว K2 กำลังหลับอยู่ชั้นใต้ดิน ด้วยคำพูดของโมนะทำให้ K2 ตื่นขึ้น และบอกว่าโมนะคือดวงจิตศักดิ์สิทธิ์ของตน ทางด้านชิโนบุที่กำลังตามหารินะก็ต้องเผชิญหน้ากับเฮลมูท จนได้รู้ว่าความปรารถนาที่น่าตกตะลึกของเฮลมูทนั่นก็คือ!?

[/column][/columns]