Dead Actually

                    เพราะเล่มแรกประสบความสำเร็จ จนมีเรื่องสั้นบางเรื่องถูกนำไปดัดแปลงเพื่อถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิล์ม แล้วคุณไม่อยากรู้หรือว่าอะไรคือเสน่ห์ของความสยองแบบ Dead Actually

ผู้วาด: เอนก ร้อยแก้ว

ผู้แต่ง: เอนก ร้อยแก้ว

รูปเล่ม: ปกติ

หน้าสี: ไม่มี

000214-cover

สั่งซื้อ Dead Actually เล่ม 1 > คลิก

422

สั่งซื้อ Dead Actually เล่ม 2 > คลิก