Buddy Spirits คู่เหล็กพิชิตอาชญากล

# ข้อมูลหนังสือ #

  • ผู้แต่ง : Miyuki Kishimoto / Yoshihiro Kuroiwa
  • ผู้วาด : gyuo
  • Original Name : Buddy Spirits
  • Original Publisher Japan » Hero’s Inc
  • ISBN : 9786164102088
  • รูปเล่ม : ปกติ
  • หน้าสี : ไม่มี

หน่วยหุ่นยนต์พิเศษของกรมตำรวจ SARF ในหน่วยซึ่งประกอบด้วยหัวกะทิที่คัดสรรมาแล้วนี้ เจ้าพนักงานสืบสวนเคลื่อนที่และไซเบอรอยด์สำหรับต่อสู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษที่เรียกว่า BUDDY จะจับคู่กันปฏิบัติภารกิจ ซึ่งปัจจุบันใน SARF มี BUDDY ประจำการอยู่ 3 ตัว