Brave Story

# ข้อมูลหนังสือ #

  • ผู้แต่ง : MIYABE Miyuki
  • ผู้วาด : ONO Youichirou
  • Original Name : Brave Story -Shinsetsu-
  • Original Publisher Japan » Shinchosha
  • รูปเล่ม : ปกติ
  • หน้าสี : ไม่มี
  • จำนวน 20 เล่มจบ

เวลาตัดสินกับอาซูรูบะมาถึงแล้ว โอกาสที่จะเอาชนะศัตรูที่สู้ไม่ได้สำหรับวาตารุ ที่ยืนหยัดขึ้นอีกครั้งราวกับถูกอะไรบางอย่างกระตุ้น