Black Dog

          เฮย์ซวีหยา เด็กหนุ่มที่มีเลือดครึ่งสุนัขดำ ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนพรตแปดนครซึ่งมีไว้ฝึกฝนนักปราบผีมืออาชีพโดยเฉพาะจากการแนะนำของไป๋ฝู หลังจากที่ล้มเหลวจากการสอบชิงทุน เฮย์ซวีหยาได้เข้าร่วมการฝึกพิเศษในชั้นนักเรียนฝึกหัดของรุ่นพี่ฉู่อวี้ฟ่านหลังผ่านภารกิจแรก ความจริงของ “หนึ่งปีไร้สิ้นสุด” . สงครามลับระหว่างโลกมนุษย์และปีศาจค่อยๆถูกเปิดเผย ด้วยเหตุนี้ชั้นนักเรียนฝึกหัดจึงสลายตัว และเพราะพลังแฝงของซวีหยาตื่นขึ้น จึงถูกพวกฉู่อวี้ฟ่านมือมืดที่อยู่เบื้องหลังใช้ประโยชน์ เรื่องราวที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังเฮย์ซวีหยา ทุกคนในชั้นนักเรียนฝึกหัดที่คิดช่วยเขาได้บุกโจมตีเมืองชื่อปาพร้อมกับกู๋อี่ซาง จะต้องเผชิญกับ……

จำนวน 13 เล่มจบ

ผู้วาด Chairat Srikirin & Cherry Hou

ผู้แต่ง Chairat Srikirin & Cherry Hou

รูปเล่ม ปกติ

หน้าสี ไม่มี

006694-cover

สั่งซื้อ Black Dog เล่ม 1 > คลิก

006695-cover

สั่งซื้อ Black Dog เล่ม 2 > คลิก

006696-cover

สั่งซื้อ Black Dog เล่ม 3 > คลิก

006697-cover

สั่งซื้อ Black Dog เล่ม 4 > คลิก

006698-cover

สั่งซื้อ Black Dog เล่ม 5 > คลิก

006699-cover

สั่งซื้อ Black Dog เล่ม 6 > คลิก

006700-cover

สั่งซื้อ Black Dog เล่ม 7 > คลิก

006701-cover

สั่งซื้อ Black Dog เล่ม 8 > คลิก

006702-cover

สั่งซื้อ Black Dog เล่ม 9 > คลิก

006703-cover

สั่งซื้อ Black Dog เล่ม 10 > คลิก

006704-cover

สั่งซื้อ Black Dog เล่ม 11 > คลิก

006705-cover

สั่งซื้อ Black Dog เล่ม 12 > คลิก

006706-cover

สั่งซื้อ Black Dog เล่ม 13 > คลิก