Battery แบตเทอรี่ คู่หูเบสบอล

นายยืนอยู่ตรงนี้ทำไม? บอกฉันสิ อย่าหนี! 

สิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ของนักเบสบอล ม.3 ของชมรมเบสบอลโรงเรียนนิตตะฮินาชิ ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันฤดูร้อนสุดท้ายของระดับมัธยมต้นได้ คือความจริงอันโหดร้ายที่ว่า ‘รอเวลาออกจากชมรม’ เท่านั้น ท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นเอง การแข่งขันขาวแดงภายในชมรม ซึ่งมีการแข่งขันกับทีมเบสบอลสุดแกร่ง อย่างมัธยมต้นโยโกเทะที่สองเป็นเดิมพันก็ได้เริ่มต้นขึ้น ทว่าทีมที่แบ่งออกมากลับกลายเป็น ‘ทีมม.1 VS ทีมนักกีฬาตัวจริง’ ….!?

ผู้แต่ง : ATSUKO ASANO

ผู้วาด : CHIKAGE YUNIWA

Original Name : Battery

Original Publisher Japan » KADOKAWA

ISBN : 9786160110605

รูปเล่ม : ปกติ

หน้าสี : ไม่มี

[columns ]
[column size=”1/2″]

2333

[/column]
[column size=”1/2″]

นายยืนอยู่ตรงนี้ทำไม? บอกฉันสิ อย่าหนี! สิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ของนักเบสบอล ม.3 ของชมรมเบสบอลโรงเรียนนิตตะฮินาชิ ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันฤดูร้อนสุดท้ายของระดับมัธยมต้นได้ คือความจริงอันโหดร้ายที่ว่า ‘รอเวลาออกจากชมรม’ เท่านั้น ท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นเอง การแข่งขันขาวแดงภายในชมรม ซึ่งมีการแข่งขันกับทีมเบสบอลสุดแกร่ง อย่างมัธยมต้นโยโกเทะที่สองเป็นเดิมพันก็ได้เริ่มต้นขึ้น ทว่าทีมที่แบ่งออกมากลับกลายเป็น ‘ทีมม.1 VS ทีมนักกีฬาตัวจริง’ ….!? [/column][/columns]