ATM เออรัก เออเร่อ

จากผลวิจัยอ้างอิงระบุว่า 85% ของคู่รักที่ทำงานด้วยกัน มีแนวโน้มที่จะเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับงาน อีก 57% มีโอกาสที่จะร่วมกันทำธุจริต เช่น ยักยอกเงิน หรือเอื้อประโยชน์ให้กันทางอ้อม ธนาคาร JNBC สัญชาติญี่ปุ่นที่มาเปิดสาขาในประเทศไทย จึงตรากฏเหล็กเอาไว้ “ห้ามพนักงานเป็นแฟนกัน!!!” แต่คนจะรักกันชอบกัน มันจะห้ามได้ยังไง…(วะ)

ผู้วาด เกษม อภิชนตระกูล/มนต์ชัย

ผู้แต่ง เกษม อภิชนตระกูล/มนต์ชัย

ISBN

รูปเล่ม ปกติ

หน้าสี ไม่มี

ATM 500-700