30,000 Age of Braver ผู้กล้าสงครามวิบัติโลก

30,000 Age of Braver ผู้กล้าสงครามวิบัติโลก

# ข้อมูลหนังสือ #

  • ผู้วาด : G.IX
  • ผู้แต่ง : G.IX
  • ISBN : 9786163697851
  • รูปเล่ม : ปกติ
  • หน้าสี : ไม่มี

หลังจากสิ้นสุดสงคราม 12 รุ่น ระหว่างจอมมารและผู้กล้าจำนวน 32,211 คน ชัยชนะได้ตกเป็นของผู้กล้า แต่ในเมื่อไม่มีจอมมารแล้วพวกเขาจึงก่อความวุ่นวายขึ้นแทนด้วยเหตุนี้ กิลด์ผู้กล้าจึงได้ก่อตั้ง “กลุ่มสารวัตรผู้กล้า” เพื่อจัดการกับปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นตำนานการต่อสู้ระหว่างผู้กล้าและผู้กล้าด้วยกันจึงได้อุบัติ!