โคตรดาบเทวราช

ผู้แต่ง : Baku Yumemakura

ผู้วาด : Dohe

Original Name : Taitei no Ken  

Original Publisher Japan » Enterbrain

ISBN : 9786110103664

รูปเล่ม : Bigbook

หน้าสี : มี

จำนวน 5 เล่มจบ

สั่งซื้อแพ็คชุด โคตรดาบเทวราช  > คลิก

TAITEI-NO-KEN-01

สั่งซื้อ โคตรดาบเทวราช  เล่ม 1 > คลิก

TAITEI-NO-KEN-02-T-COVER

สั่งซื้อ โคตรดาบเทวราช  เล่ม 2 > คลิก

TAITEI-NO-KEN-03-T-COVER

สั่งซื้อ โคตรดาบเทวราช  เล่ม 3 > คลิก

TAITEI-NO-KEN-04-T-COVER

สั่งซื้อ โคตรดาบเทวราช  เล่ม 4 > คลิก

TAITEI-NO-KEN-05-T-COVER

สั่งซื้อ โคตรดาบเทวราช  เล่ม 5> คลิก