บีต นักล่าอสูร

ผู้วาด: Koji Inada

ผู้แต่ง: Riku Sanjo

Original Name : Beet the Vandel Buster

Original Publisher Japan > Shueisha

ISBN: 

รูปเล่ม: ปกติ

หน้าสี: ไม่มี

BOKENOU-BEET-01-T-COVER

BOKENOU-BEET-02-T-COVER

BOKENOU-BEET-03-T-COVER

BOKENOU-BEET-04-T-COVER

BOKENOU-BEET-05-T-COVER

BOKENOU-BEET-06-T-COVER

BOKENOU-BEET-07-T-COVER

BOKENOU-BEET-08-T-COVER

BOKENOU-BEET-09-T-COVER

BOKENOU-BEET-10-T-COVER

BOKENOU-BEET-11-T-COVER

BOKENOU-BEET-12-T-COVER