แก๊งชุดดำนิจิมารุ

ผู้แต่ง : Shinya Kuwahara

ผู้วาด : Shinya Kuwahara

Original Name : Shipuu Nijimarugumi

Original Publisher Japan » Shonen Gahosha

ISBN : 9786163692719

รูปเล่ม : ปกติ

หน้าสี : ไม่มี

จำนวน 10 เล่มจบ

NIJIMARU-1-T-COVER

สั่งซื้อ แก๊งชุดดำนิจิมารุ เล่ม 1 > คลิก

NIJIMARU-2-T-COVER

สั่งซื้อ แก๊งชุดดำนิจิมารุ เล่ม 2 > คลิก

NIJIMARU-3-T-COVER

สั่งซื้อ แก๊งชุดดำนิจิมารุ เล่ม 3 > คลิก

NIJIMARU-4-T-COVER

สั่งซื้อ แก๊งชุดดำนิจิมารุ เล่ม 4 > คลิก

170546esj8dt1addprpszs

สั่งซื้อ แก๊งชุดดำนิจิมารุ เล่ม 5 > คลิก

NIJIMARU-6-T-COVER

สั่งซื้อ แก๊งชุดดำนิจิมารุ เล่ม 6 > คลิก

NIJIMARU-7-T-COVER

สั่งซื้อ แก๊งชุดดำนิจิมารุ เล่ม 7 > คลิก

NIJIMARU-8-T-COVER

สั่งซื้อ แก๊งชุดดำนิจิมารุ เล่ม 8 > คลิก

NIJIMARU-9-T-COVER

สั่งซื้อ แก๊งชุดดำนิจิมารุ เล่ม 9 > คลิก

NIJIMARU-10-T-COVER

สั่งซื้อ แก๊งชุดดำนิจิมารุ เล่ม 10 > คลิก