เหยี่ยวแดง ภาค2

          ตำนานแห่งความเป็นนิรันดร์ถูกกล่าวขานอีกครั้ง การปรากฏกายของฟุงชอน

ผู้วาด Zi Sang Wall

ผู้แต่ง So Zu Wan

ISBN

รูปเล่ม ปกติ

หน้าสี ไม่มี

BUL-KEUN MAE 10-T-COVERBUL-KEUN-MAE-11-T-COVER100351sr3jfmzipmr3bhip110646vnfsylxhkz52hjjf