เวตาล ภาคนิทาน

หลังจากที่นางนกโสมิกาได้เล่านิทานของฝ่ายหญิงไปแล้ว ถึงคราวที่นกแก้ววิทัคธจูทามณีจะได้เล่านิทานของฝ่ายชายบ้าง แล้วนิทานของฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะ

ผู้แต่ง ภาณุ นทีนันท์

ผู้วาด ภาณุ นทีนันท์

ISBN

รูปเล่ม ปกติ

หน้าสี ไม่มี

Vetal Nitan 3 415-600