เปลวฟ้าผ่าปฐพี

ผู้แต่ง: Anzai Nobuyuki

ผู้วาด: Anzai Nobuyuki

Original Name: Recca no Honoo  

Original Publisher Japan » Shogakukan 

ISBN: 0106002641064

รูปเล่ม:  Green Read (GR)

หน้าสี: ไม่มี

จำนวน 17 เล่มจบ

003348-cover

สั่งซื้อ เปลวฟ้าผ่าปฐพี เล่ม 6 > คลิก

003349-cover

สั่งซื้อ เปลวฟ้าผ่าปฐพี เล่ม 7 > คลิก

003351-cover

สั่งซื้อ เปลวฟ้าผ่าปฐพี เล่ม 8 > คลิก

003352-cover

สั่งซื้อ เปลวฟ้าผ่าปฐพี เล่ม 9 > คลิก

003353-cover

สั่งซื้อ เปลวฟ้าผ่าปฐพี เล่ม 10 > คลิก

003354-cover

สั่งซื้อ เปลวฟ้าผ่าปฐพี เล่ม 11 > คลิก

003355-cover

สั่งซื้อ เปลวฟ้าผ่าปฐพี เล่ม 12 > คลิก

003356-cover

สั่งซื้อ เปลวฟ้าผ่าปฐพี เล่ม 13 > คลิก

003357-cover

สั่งซื้อ เปลวฟ้าผ่าปฐพี เล่ม 14 > คลิก

003358-cover

สั่งซื้อ เปลวฟ้าผ่าปฐพี เล่ม 15 > คลิก

003359-cover

สั่งซื้อ เปลวฟ้าผ่าปฐพี เล่ม 16 > คลิก

003361-cover

สั่งซื้อ เปลวฟ้าผ่าปฐพี เล่ม 17 > คลิก