เจ้าหนูมือหวดพลังฮึด

ผู้แต่ง : Takashi Sano

ผู้วาด : Takashi Sano

Original Name : Little Slugger Rin

Original Publisher Japan »  Kodansha

ISBN : 9786110100663

รูปเล่ม : ปกติ

หน้าสี : ไม่มี

จำนวน 17 เล่มจบ

 

[columns ]
[column size=”1/2″]

005228-cover

[/column]
[column size=”1/2″]

สั่งซื้อ เจ้าหนูมือหวดพลังฮึด เล่ม 10 > คลิก

[/column][/columns]

[columns ]
[column size=”1/2″]

005229-cover

[/column]
[column size=”1/2″]

สั่งซื้อ เจ้าหนูมือหวดพลังฮึด เล่ม 11 > คลิก

[/column][/columns]

[columns ]
[column size=”1/2″]

14

[/column]
[column size=”1/2″]

สั่งซื้อ เจ้าหนูมือหวดพลังฮึด เล่ม 14 

[/column][/columns]

[columns ]
[column size=”1/2″]

16

[/column]
[column size=”1/2″]

สั่งซื้อ เจ้าหนูมือหวดพลังฮึด เล่ม 16

[/column][/columns]

[columns ]
[column size=”1/2″]

005189-cover

[/column]
[column size=”1/2″]

สั่งซื้อ เจ้าหนูมือหวดพลังฮึด เล่ม 17 > คลิก

[/column][/columns]