เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก

ผู้แต่ง : Mine Yoshizaki

ผู้วาด : Mine Yoshizaki

Original Name : Keroro Gunso

Original Publisher  » Kadokawa

ISBN : 9786162995415

รูปเล่ม : ปกติ

หน้าสี : ไม่มี

KERORO-24-T-COVER

สั่งซื้อ เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก เล่ม 24 > คลิก

4122

สั่งซื้อ เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก เล่ม 25 > คลิก