เขาเรียกผมว่าโอตาคุ

 

ผู้แต่ง : Kineko Abekawa

ผู้วาด :  Kineko Abekawa

Original Name : Rakkyou No Kawa

Original Publisher Japan » Wani Books

ISBN : 97861110101882

รูปเล่ม : ปกติ

หน้าสี : ไม่มี

Cover-Rakkyou-no-Kawa-5

สั่งซื้อ เขาเรียกผมว่าโอตาคุ เล่ม 5 > คลิก

Cover-Rakkyou-no-Kawa-6

สั่งซื้อ เขาเรียกผมว่าโอตาคุ เล่ม 6 > คลิก

Cover-Rakkyou-no-Kawa-7

สั่งซื้อ เขาเรียกผมว่าโอตาคุ เล่ม 7 > คลิก