เกมกลคนอัจฉริยะ R

ผู้แต่ง :  Kazuki Takahashi

ผู้วาด :  Akira Ito

Original Name : Yu-Gi-Oh! 

Original Publisher  » Shueisha

ISBN : 9789740622697

รูปเล่ม : ปกติ

หน้าสี ไม่มี

จำนวน 5 เล่มจบ

Yugi-R-1

สั่งซื้อ เกมกลคนอัจฉริยะ R เล่ม 1 > คลิก

Yugi-R-2

สั่งซื้อ เกมกลคนอัจฉริยะ R เล่ม 2 > คลิก

Yugi-R-3

สั่งซื้อ เกมกลคนอัจฉริยะ R เล่ม 3 > คลิก

Yugi-R-4

สั่งซื้อ เกมกลคนอัจฉริยะ R เล่ม 4 > คลิก

Yugi-R-5

สั่งซื้อ เกมกลคนอัจฉริยะ R เล่ม 5 > คลิก