สิงหไกรภพ

สิงหไกรภพที่แยกกับเทพจินดาได้มุ่งหน้าไปที่เมืองมารัน ส่วนเทพจินดาก็ได้รู้ความลับของต้นสรรพยาและอดีตของตนเอง ในขณะที่อวาตาร์ก็ได้เริ่มแผนการบางอย่างขึ้น!!

จำนวน 13 เล่มจบ

ผู้วาด ภาณุ ลีลือสาย

ผู้แต่ง ภาณุ ลีลือสาย

ISBN

รูปเล่ม ปกติ

หน้าสี ไม่มี

Singha 7 415-600Singha 8 466-600Singha 9 466-600CoverSingha10466-600Singha 11 425-6001558394_397356736993591_177