มุชิบุเกียว หน่วยพิฆาตแมลง ภาคตั้งค่ายอาตมัน

          ปีเคียวโฮที่ 6 (ค.ศ 1721) ได้มีการสร้าง “กล่องร้องทุกข์” โดยโชกุน โยชิมูเนะขึ้นและได้จัดตั้งองค์กรใหม่ดาบคำร้องทุกข์ที่ได้รับมา นามนั้น คือ “หน่วยพิฆาตแมลง”! บรรดาผู้ที่คัดกรองฝีมือมาแล้วทุ่มเทเต็มที่ เพื่อปกป้องผู้คนจากแมลงยักษ์ที่ทำรังอยู่ภายในเอโดะ กาพย์แห่งคิมหันต์การงัดข้อกับด้วงยักษ์ก็มาถึงตาสุดท้ายแล้ว!! กลุ่มนักปราบแมลงที่เต็มไปด้วยปริศนา “นักล่าแมลง” เองก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆเอโดะอันแสนสงบสุขนั้นพลันก็ตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้ง..

ผู้แต่ง : Hiroshi Fukuda

ผู้วาด : Hiroshi Fukuda

Original Name : Joju Senjin!! Mushi Bugyo

Original Publisher Japan » Shogakukan

ISBN : 9786162992353

รูปเล่ม : ปกติ

หน้าสี : ไม่มี 

[columns ]
[column size=”1/2″]

154145d21mc84zmo5p2w4p

[/column]
[column size=”1/2″]

           ปีเคียวโฮที่ 6 (ค.ศ 1721) ได้มีการสร้าง “กล่องร้องทุกข์” โดยโชกุน โยชิมูเนะขึ้นและได้จัดตั้งองค์กรใหม่ดาบคำร้องทุกข์ที่ได้รับมา นามนั้น คือ “หน่วยพิฆาตแมลง”! บรรดาผู้ที่คัดกรองฝีมือมาแล้วทุ่มเทเต็มที่ เพื่อปกป้องผู้คนจากแมลงยักษ์ที่ทำรังอยู่ภายในเอโดะ กาพย์แห่งคิมหันต์การงัดข้อกับด้วงยักษ์ก็มาถึงตาสุดท้ายแล้ว!! กลุ่มนักปราบแมลงที่เต็มไปด้วยปริศนา “นักล่าแมลง” เองก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆเอโดะอันแสนสงบสุขนั้นพลันก็ตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้ง..

สั่งซื้อ มุชิบุเกียว หน่วยพิฆาตแมลง ภาคตั้งค่ายอาตมัน เล่ม 4 > คลิก [/column][/columns]

[columns ]
[column size=”1/2″]

Mushibukyo-6

[/column]
[column size=”1/2″]

           ปีเคียวโฮที่ 6 (ค.ศ1721) ได้มีการสร้าง “กล่องร้องทุกข์” โดยโชกุน โยชิมูเนะขึ้นและได้จัดตั้งองค์กรใหม่ตามคำร้องทุกข์ที่ได้รับมา นามนั้นคือ “หน่วนพิฆาตแมลง”! บรรดาผู้ที่คัดกรองฝีมือมาแล้วทุ่มเทเต็มที่เพื่อปกป้องผู้คนจากแมลงยักษ์ที่ทำรังอยู่ภายในเอโดะ ศึกระหว่างนายเหนือฯ กับ “นักล่าแมลง” ดุเดือดขึ้นทุกขณะ! จินเบา ยังคงเข้าใจผิดว่านายเหนือฯ เป็น”ผู้ติดตาม” อยู่ นายเหนือฯซึ่งระแวงจินเบในทีแรก ก็เริ่มจะเปลี่ยนความคิดที่มี…

สั่งซื้อ มุชิบุเกียว หน่วยพิฆาตแมลง ภาคตั้งค่ายอาตมัน เล่ม 6 > คลิก [/column][/columns]

[columns ]
[column size=”1/2″]

Mushibukyo-7

[/column]
[column size=”1/2″]

           ปีเคียวโฮที่ 6 (ค.ศ. 1721) ได้มีการสร้าง “กล่องร้องทุกข์” โดยโชกุน โยชิมูเนะขึ้น และได้จัดตั้งองค์กรใหม่ตามคำร้องทุกข์ที่ได้รับมา นามนั้นคือ “หน่วยพิฆาตแมลง”! บรรดาผู้ที่คัดกรองฝีมือมาแล้ว ทุ่มเทเต็มที่ เพื่อปกป้องผู้คนจากแมลงยักษ์ที่ทำรังอยู่ในภายในเอโดะ ซานาดะ ยูคิระ ซึ่งน่าจะถูกสังหารไปตั้งแต่กลศึกคิหันต์ ณ โอซาก้ากลับ…! ปราสาทโอซาก้ากลายเป็นรังไหม…! สภาพการณ์ของแถบตะวันตกที่ไม่อาจคาดเดาและเอโดะที่จมอยู่ในทะเลเพลิง

สั่งซื้อ มุชิบุเกียว หน่วยพิฆาตแมลง ภาคตั้งค่ายอาตมัน เล่ม 7 > คลิก [/column][/columns]

[columns ]
[column size=”1/2″]

Mushibukyo-8

[/column]
[column size=”1/2″]

           ปีเคียวโกฮที่ 6 (ค.ศ 1721) ได้มีการสร้าง “กล่องร้องทุกข์” โดยโชกุน “โยชิมูเนะขึ้นและได้ตัดตั้งองค์กรใหม่ตามคำร้องทุกข์ที่ได้รับมา นามนั้นคือ “หน่วยพิฆาตแมลง”! บรรดาผู้ที่คัดกรองฝีมือมาแล้วทุ่มเทเต็มที่ เพื่อปกป้องผู้คนจากแมลงยักษ์ที่ทำรังอยู่ในภายในเอโดะ ในที่สุดซานาดะ ยูคิมูระ ก็เริ่มเคลื่อนไหว! เริ่มจากเปิดกระดานด้วยการส่ง “มนุษย์แมลง” ซารุโทมิ ซาสุเกะ เข้างู่โงมเอโดะ!! ข้างนายเหนือแห่งหน่วยพิฆาตแมลงซึ่งสูญเสียพลังไปก็ได้ตัดสินใจบางอย่าง…ได้เวลามุ่งสู่คิชู!!

สั่งซื้อ มุชิบุเกียว หน่วยพิฆาตแมลง ภาคตั้งค่ายอาตมัน เล่ม 8 > คลิก [/column][/columns]

[columns ]
[column size=”1/2″]

Mushibukyo-9

[/column]
[column size=”1/2″]

          ปีเคียวโฮที่ 6 (ค.ศ 1721) ได้มีการสร้าง “กล่องร้องทุกข์” โดยโชกุน โยชิมูเนะขึ้น และได้จัดตั้งองค์กรใหม่ตามคำร้องทุกข์ที่ได้รับมา นามนั้นคือ “หน่วยพิฆาตแมลง”! บรรดาผู้ที่คัดกรองฝีมือมาแล้ว ทุ่มเทเต็มที่เพื่อปกป้องผู้คนจากแมลงยักษ์ที่ทำรังอยู่ภายในเอโดะ หน่วยพิฆาตแมลงที่รุดเข้าสู่คิชู! ทว่า ที่นั่นตกอยู่ใต้อาณัติของ “มนุษย์แมลง” ซานาดะ ยูคิมูระไปเรียบร้อยแล้ว…! พวกจินเบแปรขบวนเป็น 3 ทีมได้แก่กลุ่ม “หิมะ” กลุ่ม “พระจันทร์” และกลุ่ม “บุปผา” เผื่อบุกเข้ายึกปราสาทมัตสึซากะ วากายาม่า!!

สั่งซื้อ มุชิบุเกียว หน่วยพิฆาตแมลง ภาคตั้งค่ายอาตมัน เล่ม 9 > คลิก [/column][/columns]

[columns ]
[column size=”1/2″]

Mushibukyo-10

[/column]
[column size=”1/2″]

          ปีเคียวโฮที่ 6 (ค.ศ 1721) ได้มีการสร้าง “กล่องร้องทุกข์” โดยโชกุน โยชิมูเนะขึ้นและได้ตั้งองค์กรใหม่ตามคำร้องทุกข์ที่ได้รับมา นามนั้นก็คือ “หน่วยพิฆาตแมลง”! บรรดาผู้ที่คัดกรองฝีมือมาแล้วทุ่มเทเต็มที่เพื่อปกป้องผู้คนจากแมลงยักษ์ที่ทำรังอยู่ภายในเอโดะ หน่วยพิฆาจแมลงที่แปรทัพเป็น 3 ทีมเพื่อบุกเข้ายึกปราสาทมัตสึซากะ วากายาม่า “ทีมบุปผา” ของจินเบบุกเข้าไป
ซึ่งๆหน้าเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของศัตรูจากนายเหนือฯ การต่อสู้กับ “มนุษย์แมลง” ที่ดาหน้ากันออกมาไม่ขาดสายยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น..!!

สั่งซื้อ มุชิบุเกียว หน่วยพิฆาตแมลง ภาคตั้งค่ายอาตมัน เล่ม 10 > คลิก [/column][/columns]