ผู้ผนึกมาร

สุมิมูระ โยชิโมริและยูกิมูระ โทกิเนะ ผู้ถือกฎเนิดมาในฐานะผู้สืบทอด

ของตระกูลผู้ผนึกมารที่สืบสานต่อเนื่องมาถึง 400 ปี ทั้งสองคนซึ่งเป็นทั้งเพื่อนบ้านและเพื่อนในวัยเด็ก ได้ปราบปีศาจและทะเลาะกันทุกวัน ที่บนผืนดินอันน่าพิศวงของตระกูลคาราสุโมริซึ่งดึงดูดล่อให้พวกปิศาจเข้ามาหา นี่คือเรื่องราวการต่อสู้ของผู้ผนึกมารซึ่งถูกดึงเข้าไปพัวพันกับเรื่องวุ่นๆไม่ขาดสาย

จำนวน 35 เล่มจบ

ผู้แต่ง : TANABE YELLOW

ผู้วาด :  TANABE YELLOW

Original Name : Kekkaishi

Original Publisher Japan » Shogakukan 

รูปเล่ม : ปกติ

หน้าสี : ไม่มี

สั่งซื้อแพ็คชุด ผู้ผนึกมาร > คลิก

สั่งซื้อแพ็คชุด ผู้ผนึกมาร > featured-lazada

Kekkaishi-1

Kekkaishi-2

Kekkaishi-3

Kekkaishi-4

Kekkaishi-5

Kekkaishi-6

Kekkaishi-7

Kekkaishi-8

Kekkaishi-9

Kekkaishi-10

Kekkaishi-11

Kekkaishi-12

Kekkaishi-13

Kekkaishi-14

Kekkaishi-15 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 15 > คลิก

Kekkaishi-16 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 16 > คลิก

Kekkaishi-17 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 17 > คลิก

Kekkaishi-18 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 18 > คลิก

Kekkaishi-19 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 19 > คลิก

Kekkaishi-20 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 20 > คลิก

 

Kekkaishi-21 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 21 > คลิก

Kekkaishi-22 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 22 > คลิก

Kekkaishi-23 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 23 > คลิก

Kekkaishi-24 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 24 > คลิก

Kekkaishi-25 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 25 > คลิก

Kekkaishi-26 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 26 > คลิก

Kekkaishi-27 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 27 > คลิก

Kekkaishi-28 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 28 > คลิก

Kekkaishi-29 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 29 > คลิก

Kekkaishi-30 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 30> คลิก

Kekkaishi-31 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 31 > คลิก

Kekkaishi-32 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 32 > คลิก

Kekkaishi-33 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 33> คลิก

Kekkaishi-34 สั่งซื้อ ผู้ผนึกมาร เล่ม 34 > คลิก

Kekkaishi-35