ปรสิต

ผู้แต่ง: HITOSHI IWAAKI

ผู้วาด: HITOSHI IWAAKI

รูปเล่ม: BigBook

หน้าสี:  มี

จำนวน 8 เล่มจบ

มีทั้งฉบับหนังสือ และ E-book

ปรสิต ฉบับ E-book > คลิก

Cover KISEIJU 1

Cover KISEIJU 2

Cover KISEIJU 3

Cover KISEIJU 5

Cover KISEIJU 8