ตำนานภูตแดนบูรพา


ประเทศจีนยุคโบราณ ในสมัยราชวงศ์อิน ภูตพรายซึ่งเป็นที่พรั่นพรึงของมนุษย์ออกเพ้นพ่านทำตามอำเภอใจไปทั่ว…ณ ดินแดนที่ชื่อ “ฮะคุยู” มีเด็กหนุ่มชื่อ “โค” ผู้เข้าใจความรู้สึกของภูตพรายอาศัยอยู่

โคออกท่องไปทั่วแผ่นดินเพื่อรักษาสันติสุขของยุคสมัย โดยพกดาบเล่มหนึ่งติดตัวไปด้วย ดาบนั้นคือ “เฮ็นโซกะ” ดาบที่มีเพียงผู้ที่ได้รับเลือกเท่านั้นที่ถือได้ นอกจากราชาแห่งภูตน้ำ “โอริ” กับเทพพราย “อิฮาคุ” ยังมาสวามิภักดิ์พร้อมช่วยเหลือโคอีกด้วย วันหนึ่ง โคได้ยินว่ามีภูตพรายจำนวนมากกบดานในเมืองที่ล่มสลายไปแล้ว จึงมุ่งไปสืบหาสาเหตุ ที่นั่น เขาได้พบกับ “โฮ” ภูตพรายที่มีจิตส่องสว่างดังดวงอาทิตย์ แล้วโคจะกอบกู้เมืองที่ล่มสลายไปแล้วนั้นได้หรือไม่…

ผู้วาด: Majiko!

ผู้แต่ง: Shior Murata

Original Name : TOUHOU YOUYUUKI 

Original Publisher Japan > Kadokawa

ISBN: 9786162542671

รูปเล่ม: ปกติ

หน้าสี: มี

TOUHOU-YOUYUUKI-1-T-COVER