คัมภีร์ภูตบูรพาขาป่วน

               โมโตโอริ โคสุซุ ลูกสาวของเจ้าของร้านเช่าหนังสือสุซุนะอัน ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านมนุษย์ของเก็นโซเคียวเป็นนักสะสม “หนังสือภูตพราย”

ซึ่งไม่มีผู้ใดอ่านออก อยู่มาวันหนึ่งความสามารถของเธอตื่นขึ้นอย่างกะทันหันทำให้เธอสามารถอ่านหนังสือภูตพรายได้ แต่ในเวลาเดียวกันก็นำภัยคุกคามจากเหล่าภูตผีปิศาตมายังเก็นโซเคียวด้วย…!!

ผู้แต่ง : Zun

ผู้วาด : Moe Harukawa

Original Name : Touhousuzunaaz~Forbidden Scrolley

Original Publisher Japan » Kadokawa

ISBN : 9786162999093

รูปเล่ม : Green Read (GR)

หน้าสี : มี

[columns ]
[column size=”1/2″]

FORBIDDEN-SCROLLERY-1-T-COV

[/column]
[column size=”1/2″]

        โมโตโอริ โคสุซุ ลูกสาวของเจ้าของร้านเช่าหนังสือสุซุนะอัน ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านมนุษย์ของเก็นโซเคียวเป็นนักสะสม “หนังสือภูตพราย” ซึ่งไม่มีผู้ใดอ่านออก อยู่มาวันหนึ่งความสามารถของเธอตื่นขึ้นอย่างกะทันหันทำให้เธอสามารถอ่านหนังสือภูตพรายได้ แต่ในเวลาเดียวกันก็นำภัยคุกคามจากเหล่าภูตผีปิศาตมายังเก็นโซเคียวด้วย…!!

สั่งซื้อ คัมภีร์ภูตบูรพาขาป่วน เล่ม 1 > คลิก

[/column]
[/columns]