Kingdom

             ครั้นก่อนคริสต์กาล แผ่นดินจีนซึ่งยังไม่เคยรวมเป็นหนึ่งเลยสักครั้งอยู่ในกาลสมัยแห่งมหาสงครม 500 ปี ซิ่น เด็กหนุ่มผู้ถือกำเนิดขึ้นในยุคแห่งการรบราฆ่าฟันอันเหี้ยมโหดนี้

Comments Off on Kingdom

Dimension W มิติปริศนา

           ในปี 2072 ปัญหาด้านพลังงานก็หมดไป ด้วยการถือกำเนิดของสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าเครื่องเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างมิติ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า COIL มาจุบิ เคียวมะ ผู้ยึดอาชีพ “ผู้รวบรวม”

Showing 1 to 10 of 12 results
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.